publicitate

Tipuri de Amendă în România și Procedura de contestatie. Ghid pas cu pas 2024. Trucuri si tertipuri

Contestatie amenda. În România, amenzile sunt sancțiuni pecuniare aplicate pentru diverse încălcări ale legii, variind de la contravenții la infracțiuni. Acestea sunt reglementate de diverse acte normative și sunt împărțite în mai multe categorii, în funcție de natura și gravitatea faptei. Mai jos sunt detaliate principalele tipuri de amendă aplicate în România, împreună cu exemple relevante și procedura de contestare.

1. Amenzi Contravenționale

Amenzile contravenționale sunt sancțiuni aplicate pentru încălcarea unor norme juridice care nu constituie infracțiuni. Acestea sunt reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și de diverse legi specifice pentru diferite domenii.

publicitate

Exemple de Amenzi Contravenționale:

 1. Circulație Rutieră: Nerespectarea regulilor de circulație, cum ar fi depășirea vitezei legale, neacordarea de prioritate, nepurtarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii fără hands-free etc.
 2. Protecția Mediului: Aruncarea deșeurilor în locuri nepermise, poluarea apelor și a aerului, tăierea ilegală de arbori etc.
 3. Ordine Publică: Deranjarea liniștii publice, consumul de alcool în locuri publice neautorizate, comportament antisocial etc.
 4. Construcții și Urbanism: Realizarea construcțiilor fără autorizație, nerespectarea planurilor urbanistice, modificări neautorizate ale clădirilor.
 5. Comerț: Vânzarea de produse expirate, neafișarea prețurilor, nerespectarea regulilor privind reducerile și promoțiile.
 6. Transport Public: Călătoria fără bilet sau abonament valabil în mijloacele de transport în comun.
 7. Siguranță Alimentară: Comercializarea de produse alimentare neconforme cu standardele de siguranță alimentară.
 8. Igienă Publică: Nerespectarea normelor de igienă în unități publice (restaurante, școli, spitale).

Procedura de Contestare a Amenzilor Contravenționale:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, dovada plății amenzii (dacă a fost achitată), documentele justificative care susțin contestația (martori, fotografii, înregistrări video).
 3. Judecata: Instanța de judecată va analiza contestația și va decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

2. Amenzi Penale

Contestatie amenda. Amenzile penale sunt sancțiuni pecuniare aplicate pentru săvârșirea unor infracțiuni. Acestea sunt prevăzute în Codul Penal și alte legi speciale care incriminează anumite fapte.

Exemple de Amenzi Penale:

 1. Infracțiuni Rutiere: Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, conducerea fără permis etc.
 2. Infracțiuni Economice: Evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea de bani etc.
 3. Infracțiuni de Corupție: Dare și luare de mită, trafic de influență etc.
 4. Infracțiuni Informatice: Fraude informatice, acces ilegal la un sistem informatic etc.
 5. Violarea Domiciliului: Intrarea fără drept în locuința unei persoane.
 6. Loviri și Alte Violențe: Comportamente violente îndreptate împotriva altor persoane.
 7. Furt: Sustragerea bunurilor altuia fără consimțământ.
 8. Delapidare: Aproprierea ilegală de bunuri sau fonduri gestionate.

Procedura de Contestare a Amenzilor Penale:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la instanța care a emis hotărârea penală, în termen de 10 zile de la comunicarea acesteia.
 2. Documente Necesare: Hotărârea penală, motivele de apel sau recurs, documente justificative.
 3. Judecata: Instanța de apel sau recurs va analiza contestația și va decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

3. Amenzi Fiscale

Amenzile fiscale sunt sancțiuni aplicate pentru nerespectarea obligațiilor fiscale. Acestea sunt reglementate de Codul de Procedură Fiscală și alte legi specifice privind fiscalitatea.

publicitate

Exemple de Amenzi Fiscale:

 1. Neplata Taxelor și Impozitelor: Întârzierea sau neplata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate.
 2. Nedeclararea Veniturilor: Nedeclararea veniturilor realizate sau declararea incorectă a acestora.
 3. Obstrucționarea Inspecțiilor Fiscale: Refuzul de a prezenta documentele necesare inspecției fiscale sau obstrucționarea activității inspectorilor fiscali.
 4. Emiterea de Facturi False: Emiterea sau utilizarea facturilor fictive.
 5. Nepăstrarea Evidențelor Contabile: Lipsa registrelor contabile sau neconformitatea acestora.
 6. Declarații False: Furnizarea de informații false în declarațiile fiscale.
 7. Nerespectarea Regimului de TVA: Neînregistrarea în scopuri de TVA sau aplicarea incorectă a acestuia.
 8. Plata cu Întârziere: Plata cu întârziere a obligațiilor fiscale.

Procedura de Contestare a Amenzilor Fiscale:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la organul fiscal emitent al deciziei de impunere, în termen de 30 de zile de la comunicare.
 2. Documente Necesare: Decizia de impunere, motivele de contestație, documente justificative.
 3. Soluționarea Contestației: Organul fiscal analizează contestația și emite o decizie de soluționare. Dacă soluția nu este favorabilă, se poate ataca decizia în instanța de contencios administrativ.

4. Amenzi pentru Încălcarea Normelor de Protecția Consumatorilor

Contestatie amenda. Aceste amenzi sunt aplicate pentru nerespectarea drepturilor consumatorilor, fiind reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și alte legi specifice.

Exemple de Amenzi:

 1. Produse neconforme: Comercializarea de produse care nu respectă standardele de calitate și siguranță.
 2. Publicitate Înșelătoare: Promovarea de produse sau servicii prin publicitate falsă sau înșelătoare.
 3. Contracte Abuzive: Utilizarea de clauze abuzive în contractele cu consumatorii.
 4. Lipsa Informării: Neinformarea corespunzătoare a consumatorilor despre produsele sau serviciile oferite.
 5. Neacordarea Garanției: Refuzul de a acorda garanția legală sau comercială pentru produse.
 6. Vânzarea Online: Nerespectarea drepturilor consumatorilor în comerțul electronic.
 7. Produse Expirate: Vânzarea de produse alimentare sau nealimentare cu termenul de valabilitate depășit.
 8. Neemiterea Bonului Fiscal: Nerespectarea obligației de a emite bon fiscal pentru vânzări.

Procedura de Contestare a Amenzilor pentru Încălcarea Normelor de Protecția Consumatorilor:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la autoritatea care a aplicat sancțiunea (Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor), în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de contravenție.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, documente justificative, motivele de contestație.
 3. Soluționarea Contestației: Autoritatea analizează contestația și poate decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

5. Amenzi pentru Încălcarea Drepturilor de Muncă

Amenzile în domeniul muncii sunt aplicate pentru nerespectarea legislației muncii și sunt reglementate de Codul Muncii și alte acte normative specifice.

publicitate
publicitate

Exemple de Amenzi:

 1. Muncă la Negru: Angajarea de persoane fără forme legale.
 2. Nerespectarea Normelor de Securitate și Sănătate în Muncă: Neasigurarea condițiilor adecvate de muncă și echipamentelor de protecție.
 3. Discriminare la Locul de Muncă: Discriminarea pe bază de sex, rasă, religie, vârstă etc.
 4. Neplata Salariilor: Întârzierea sau neplata salariilor angajaților.
 5. Hărțuire la Locul de Muncă: Hărțuirea morală sau sexuală a angajaților.
 6. Nerespectarea Programului de Muncă: Nerespectarea programului de muncă stabilit prin contract.
 7. Neprezentarea Documentelor de Angajare: Refuzul de a prezenta documentele de angajare la cererea autorităților competente.
 8. Concedieri Abuzive: Concedierea angajaților fără respectarea procedurilor legale.

Procedura de Contestare a Amenzilor pentru Încălcarea Drepturilor de Muncă:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la inspectoratul teritorial de muncă care a aplicat sancțiunea, în termen de 15 zile de la comunicare.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, documente justificative, motivele de contestație.
 3. Soluționarea Contestației: Inspectoratul teritorial de muncă analizează contestația și poate decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

6. Amenzi în Domeniul Sănătății Publice

Aceste amenzi sunt aplicate pentru nerespectarea normelor de sănătate publică și sunt reglementate de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și alte acte normative specifice.

publicitate

Exemple de Amenzi:

 1. Nerespectarea Normelor Sanitar-Veterinare: Comercializarea de produse alimentare neconforme.
 2. Încălcarea Normelor de Igienă: Nerespectarea regulilor de igienă în unități de alimentație publică, spitale, școli etc.
 3. Fumatul în Spații Publice Închise: Nerespectarea interdicției de a fuma în locuri publice închise.
 4. Nerespectarea Carantinei: Încălcarea măsurilor de carantină în contextul unei epidemii.
 5. Utilizarea Ilegală a Medicamentelor: Vânzarea de medicamente fără rețetă sau utilizarea de medicamente expirate.
 6. Lipsa Avizelor Sanitare: Funcționarea fără avizele necesare de la autoritățile sanitare.
 7. Nerespectarea Normelor de Vaccinare: Neasigurarea vaccinării obligatorii a personalului medical.
 8. Condiții Necorespunzătoare în Unitățile Sanitare: Neasigurarea condițiilor corespunzătoare de funcționare în unitățile sanitare.

Procedura de Contestare a Amenzilor în Domeniul Sănătății Publice:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la autoritatea sanitară care a aplicat sancțiunea, în termen de 15 zile de la comunicare.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, documente justificative, motivele de contestație.
 3. Soluționarea Contestației: Autoritatea sanitară analizează contestația și poate decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

7. Amenzi pentru Încălcarea Normelor Urbanistice

Contestatie amenda. Aceste amenzi sunt aplicate pentru nerespectarea reglementărilor urbanistice și sunt reglementate de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și alte acte normative specifice.

Exemple de Amenzi:

 1. Construcții Fără Autorizație: Executarea de lucrări de construcții fără a deține autorizațiile necesare.
 2. Modificări Neautorizate: Modificarea clădirilor sau instalațiilor fără avizele necesare.
 3. Nerespectarea Planurilor Urbanistice: Încălcarea prevederilor planurilor urbanistice zonale și generale.
 4. Lipsa Avizelor de Mediu: Realizarea de construcții fără avizele necesare privind protecția mediului.
 5. Construcții pe Terenuri Neaprobate: Construirea pe terenuri care nu sunt aprobate pentru astfel de lucrări.
 6. Lipsa Documentației Tehnice: Nerespectarea cerințelor de documentație tehnică pentru lucrările de construcții.
 7. Încălcarea Regimului de Înălțime: Depășirea regimului de înălțime stabilit pentru construcții.
 8. Nerespectarea Normelor de Securitate: Lipsa măsurilor de securitate pe șantierele de construcții.

Procedura de Contestare a Amenzilor pentru Încălcarea Normelor Urbanistice:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la autoritatea locală care a aplicat sancțiunea, în termen de 15 zile de la comunicare.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, documente justificative, motivele de contestație.
 3. Soluționarea Contestației: Autoritatea locală analizează contestația și poate decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

8. Amenzi pentru Încălcarea Normelor de Trafic și Transport

Aceste amenzi sunt aplicate pentru nerespectarea regulilor de trafic și transport, fiind reglementate de Codul Rutier (OUG nr. 195/2002) și alte legi specifice. Contestatie amenda.

Exemple de Amenzi:

 1. Depășirea Vitezei Legale: Conducerea vehiculului cu o viteză peste limita legală.
 2. Parcarea Neregulamentară: Parcarea vehiculului în locuri nepermise sau fără plata taxelor de parcare.
 3. Neacordarea de Prioritate: Nerespectarea regulilor de prioritate în trafic.
 4. Utilizarea Telefonului Mobil: Utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii fără hands-free.
 5. Conducerea Sub Influența Alcoolului: Conducerea vehiculului sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
 6. Neutilizarea Centurii de Siguranță: Nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță.
 7. Circulația pe Contrsens: Circulația vehiculului pe contrasens.
 8. Neplata Rovignetei: Circulația pe drumurile publice fără rovinietă valabilă.

Procedura de Contestare a Amenzilor pentru Încălcarea Normelor de Trafic și Transport:

 1. Depunerea Contestației: Se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, dovada plății amenzii (dacă a fost achitată), documentele justificative care susțin contestația (martori, fotografii, înregistrări video). Contestatie amenda.
 3. Judecata: Instanța de judecată va analiza contestația și va decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

Anularea și Prescripția Amenzilor în România în 2024

În România, anularea și prescripția amenzilor sunt procese juridice care permit cetățenilor să conteste sau să scape de obligația de a plăti anumite sancțiuni pecuniare impuse pentru diverse contravenții sau infracțiuni. Aceste proceduri sunt reglementate de legislația românească și oferă drepturi și oportunități legale celor care doresc să obțină anularea sau prescripția amenzilor. În acest articol, vom explora în detaliu mecanismele de anulare și prescripție a amenzilor în 2024 în România.

Anularea Amenzilor

Anularea amenzilor este un proces prin care o sancțiune pecuniară impusă pentru o contravenție sau infracțiune este revocată. Acest lucru se poate întâmpla din diverse motive, cum ar fi erori administrative, contestarea cu succes a procesului-verbal de contravenție, sau decizii judiciare favorabile. Contestatie amenda.

Motive pentru Anularea Amenzilor:

 1. Erori în Procesul-Verbal: Dacă procesul-verbal de contravenție conține erori factuale sau de procedură, amenda poate fi anulată. Exemple includ greșeli privind data, ora, locul contravenției sau identitatea contravenientului.
 2. Lipsa Dovezilor: Dacă nu există suficiente dovezi care să susțină comiterea contravenției sau infracțiunii, amenda poate fi contestată și anulată.
 3. Proceduri Ilegale: Dacă autoritatea care a emis amenda nu a respectat procedurile legale prevăzute, sancțiunea poate fi anulată.
 4. Contestație cu Succes: Persoana sancționată poate depune o contestație la instanța competentă, iar dacă judecătorul consideră că amenda a fost aplicată nejustificat, aceasta poate fi anulată.

Procedura de Anulare a Amenzilor:

 1. Depunerea Contestației: Contestația se depune la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.
 2. Documente Necesare: Procesul-verbal de contravenție, dovada plății amenzii (dacă a fost achitată), documentele justificative care susțin contestația (martori, fotografii, înregistrări video).
 3. Judecata: Instanța de judecată va analiza contestația și va decide asupra menținerii, modificării sau anulării sancțiunii aplicate.

Prescripția Amenzilor

Prescripția amenzilor este un proces prin care obligația de a plăti o amendă se stinge după trecerea unei anumite perioade de timp stabilită de lege. În România, termenul de prescripție variază în funcție de natura amenzii (contravențională sau penală).

Termene de Prescripție pentru Amenzi:

 1. Amenzi Contravenționale: Conform Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, termenul de prescripție pentru amenzile contravenționale este de 5 ani de la data aplicării sancțiunii.
 2. Amenzi Penale: Conform Codului Penal, termenul de prescripție pentru amenzile penale este de 3 ani de la data aplicării sancțiunii.

Procedura de Invocare a Prescripției:

 1. Monitorizarea Termenului: Persoana sancționată trebuie să monitorizeze termenul de prescripție specific sancțiunii primite.
 2. Solicitarea Prescripției: La împlinirea termenului de prescripție, persoana sancționată poate solicita autorității emitente sau instanței competente constatarea prescripției și anularea obligației de plată.
 3. Decizia Autorității: Autoritatea emitentă sau instanța competentă va analiza solicitarea și, dacă termenul de prescripție este împlinit, va emite o decizie de constatare a prescripției și anulare a amenzii. Contestatie amenda.

Exemple Practice de Anulare și Prescripție

Exemplu 1: Anularea unei Amenzi de Circulație

Un șofer primește o amendă pentru depășirea vitezei legale, dar constată că procesul-verbal conține erori privind locația și ora contravenției. Acesta depune o contestație la judecătorie, prezentând dovezi că nu se afla în locul respectiv la ora indicată. Instanța decide anularea amenzii din cauza erorilor din procesul-verbal.

Exemplu 2: Prescripția unei Amenzi Fiscale

Un contribuabil primește o amendă fiscală pentru nedeclararea veniturilor în 2018. În 2024, după trecerea termenului de prescripție de 5 ani, contribuabilul solicită ANAF constatarea prescripției și anularea amenzii. Autoritatea fiscală analizează solicitarea și constată că termenul de prescripție este împlinit, anulând amenda respectivă.

Anularea și prescripția amenzilor sunt mecanisme legale esențiale care protejează drepturile cetățenilor și asigură respectarea principiilor de legalitate și corectitudine în aplicarea sancțiunilor. În 2024, este important ca persoanele sancționate să fie informate despre drepturile și opțiunile lor legale pentru a putea contesta sau solicita anularea amenzilor în mod eficient. Cunoașterea și utilizarea acestor mecanisme pot contribui la evitarea plății nejustificate a unor sancțiuni și la asigurarea unei justiții echitabile

Concluzie despre contestarea amenzilor

Amenda este o sancțiune importantă în sistemul juridic românesc, utilizată pentru a descuraja comportamentele ilegale și pentru a asigura respectarea normelor legale. Fie că este vorba de contravenții minore sau de infracțiuni grave, amenzile servesc ca un instrument de aplicare a legii și de menținere a ordinii publice. Este esențial ca cetățenii să fie informați despre tipurile de amenzi și consecințele acestora pentru a evita sancțiunile și a respecta cadrul legal existent. De asemenea, cunoașterea procedurilor de contestare este crucială pentru a putea apăra drepturile și interesele personale în cazul aplicării unei sancțiuni considerate nedrepte. Contestatie amenda.

Informatii autor
Anisia Baicu

Cu un pasionat simț al cuvântului și o dragoste profundă pentru creație, Anisia Baicu este inima și mintea din spatele mesajeinfo.ro. Ca redactor principal, Anisia aduce un aer de prospețime și inspirație în fiecare mesaj și în fiecare articol publicat pe platformă.

Cu o experiență vastă în scriere creativă și redactare, Anisia îmbină măiestria lingvistică cu sensibilitatea emoțională pentru a crea conținut care să atingă inimile și mințile cititorilor. În fiecare cuvânt, se regăsește pasiunea sa pentru a transmite emoții puternice și mesaje încurajatoare.

Toate articolele

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Informatii pentru tine